Call US :- 75508 75508

ABOUT US

சக்தி அஸ்கோ கிங்-ஜி பயன்படுத்தும் முறை

"மற்ற உரங்களுடன் கலப்பு உரமாகவும், ஏக்கருக்கு 10 கிலோ முதல் 25 கிலோ வரை பயன்படுத்தலாம். உட்பொருட்கள்: நைட்ரஜன், பொட்டாஷியம், பாஸ்பரஸ், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட், ஆர்கானிக் கார்பன், ஹியூமிக், ஃபல்விக், அமினோஸ், கடல் வாழ் தாவரச்சாறுகள், ஆர்கானிக் சத்துக்கள்.

Read More

We are Trusted

உண்மை.

We are Professional

உழைப்பு.

We are Expert

உயர்வு .

Meet Our Team